Kolejna edycja programu stypendialnego “zDolny Śląsk”

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych mogą starać się o stypendia w ramach programu „zDolny Śląsk”. Kto i w jakim terminie może złożyć wniosek?

Ruszył nabór do XXII edycji najstarszego na Dolnym Śląsku programu stypendialnego. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, wnioski mogą składać tylko uczniowie od czwartej klasy wzwyż. 

Warunki przyznania stypendium

Istnieje kilka warunków, aby w ogóle wziąć udział w programie i być ujętym w rekrutacji. Przede wszystkim wymagane jest miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku, ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wybitne dokonania w zakresie działalności społecznej. Niezbędnym warunkiem jest także spełnienie wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Kandydaci, którzy chcą uzyskać stypendium, muszą wyróżniać się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również cechować się wybitnymi zdolnościami w jednej z dziedzin (naukowej, artystycznej, sportowej lub społecznej). Komisja będzie brała pod uwagę również działalność pozaszkolną uczniów, m.in. działania w wolontariacie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego.

W tym roku zaplanowano przyznanie 50-ciu rocznych stypendiów o wartości od 2500 do 3000 złotych. Wnioski można składać do 4 października. Więcej informacji na temat wymogów oraz sposobów składania wniosków można znaleźć na stronie organizatora programu, Fundacji Edukacji Międzynarodowej.