Wybory do Rad Osiedli Wrocławia

Już niedługo (17 października) czekają nas wybory do Rad Osiedli. Sprawne przeprowadzenie wyborów zależy od osób zasiadających w komisjach. Z drugiej strony cały czas możemy mówić o naborze.

Jak długo jeszcze będzie trwać nabór?

Należy jednak pamiętać o tym, że przy ewentualnych wątpliwościach nie możesz zbyt długo zwlekać – ogłoszenie ważne jest tylko do 24 września, do godz. 13:00. W składzie każdej obwodowej komisji wyborczej musi znaleźć się minimum 6 osób, ale nie więcej niż 8. Ponadto trzeba mieszkać we Wrocławiu i być osobą ujętą w stałym rejestrze wyborców. Zgłoszenie możliwe jest do wszystkich komisji wyborczych, ale w przepisach znajdziemy wyjątki. Jednym z wyjątków jest to, że w komisji nie może znaleźć się osoba, która kandyduje. Dodatkowo nie może być kogoś, kto dla kandydatki lub kandydata jest osobą zstępną, wstępną czy przysposobioną. To samo tyczy się również małżeństwa, rodzeństwa oraz małżonków wstępnych, zstępnych i przysposobionych. Ograniczenia dotyczą okręgu, w którym kandyduje dana osoba.

Członkowie komisji otrzymają po 262 złote. Osoba będąca zastępcą przewodniczącego OKW może liczyć na 349 złotych, natomiast wszyscy przewodniczący OKW otrzymają 465 zł.