Dolnośląskie firmy dofinansowanie na ponad milion złotych

W ramach konkursu prowadzonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, do dolnośląskich przedsiębiorców wpłynęły ogromne ilości pieniędzy. Wsparcie skierowane było do firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

Konkurs organizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą ogłoszono w maju ubiegłego roku. Do połowy lipca 2021 roku składano wniosków. Pierwotnie, kwota wsparcia sięgała 40 milionów złotych. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców oraz możliwość przesunięcia dodatkowych środków finansowych zarząd województwa trzykrotnie zwiększał dostępną kwotę wsparcia. Ostatecznie dzięki tym działaniom kwota wsparcia dostępnego dla firm sięgnęła ponad 132 milionów złotych.

Jak wyjaśnia marszałek Cezary Przybylsk, wsparcie, jakie przekazano dolnośląskim przedsiębiorcom to duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki. Na ogłoszony nabór złożono prawie 1000 wniosków na sumę niemal 200 milionów złotych. Każdy wnioskodawca mógł otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnej do 320 000 PLN. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru był poziom spadku obrotów firmy. Aby ubiegać się o pomoc finansową musiał on sięgać 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów z roku ubiegłego. 

Dodatkowe punkty przyznawano branżom związanym z zakwaterowaniem, gastronomią, organizatorami turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną, które najmocniej ucierpiały w wyniku panującej pandemii. Z dofinansowania skorzystała między innymi Wioska Indiańska Wokini z Ostaszowa, gdzie zakupiono przyczepę do przewozu zwierząt, busa oraz dmuchany plac zabaw. Pozwoliło to właścicielom rozszerzyć swoją działalność.

Z dofinansowań skorzystały aż 672 firmy z całego Dolnego Śląska, czyli wszystkie, które się o nie ubiegały i spełniły kryteria formalne.