Dolny Śląsk i jego niemiecka przeszłość: Debaty i pojednanie na Targach Książki w Warszawie

26 maja zorganizowano spotkanie naukowe podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które było częścią realizowanego projektu o nazwie „Spotkania z Nauką”. Tematem debaty było „Pamięć – polemika – pojednanie. Dolny Śląsk wobec niemieckiej przeszłości regionu na przykładzie publikacji Oficyny Wydawniczej ATUT”.

Profesor Katarzyna Nowakowska, znana germanistka zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, pełniła funkcję moderatorki tego wydarzenia. Profesor Nowakowska jest nie tylko tłumaczką, ale również redaktorką współpracującą z Oficyną Wydawniczą ATUT.

Oficyna Wydawnicza ATUT to wydawnictwo o specjalizacji szeroko rozumianej, obejmującej publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz książki powiązane z tematyką kulturowego pogranicza Dolnego Śląska.

Podczas spotkania omówione zostały publikacje pochodzące z serii oferowanych przez Oficynę Wydawniczą ATUT – „Poetae Silesiae” i „Nowe Książki z Niemiec”. Celem tych publikacji jest pielęgnowanie bogatej historii Dolnego Śląska, którą tworzyły różne kultury, w tym również niemiecka.

Za pomocą tych pozycji stawiano pytania dotyczące pamięci Polaków o Dolnym Śląsku: jak dzisiejsi mieszkańcy tego regionu postrzegają jego historię? Czy pamiętają o tych, którzy zamieszkiwali te tereny przed nimi?

Profesor Nowakowska podzieliła się swoją wiedzą na temat książek autorstwa niemieckich pisarzy, którzy zostali przesiedleni z Dolnego Śląska. Wskazała na motyw powtarzający się w ich pracach, którym jest dążenie do pojednania między narodami, poszukiwanie własnej tożsamości oraz przywiązanie do małej ojczyzny.