Krystian Ulbin, prezes LGD "Szlakiem Granitu", podpisuje umowę na organizację VII Festiwalu "Dolny Śląsk na Ludowo"

12 marca została podpisana umowa, której stronami były Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” reprezentowana przez jej prezesa, Krystiana Ulbina oraz organizatorzy VII edycji Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”. Prace związane z realizacją tego zadania właśnie się rozpoczęły.

Wielkie święto folkloru dolnośląskiego odbędzie się 20 lipca. Szczegóły dotyczące imprezy nie są jeszcze jednak do końca sprecyzowane i znane publiczności. Warto wspomnieć, że poprzednia edycja festiwalu była wyjątkowa – obchodziliśmy wtedy jubileusz 15-lecia istnienia Lokalnej Grupy Działania.

Projekt ten nie mógłby zaistnieć bez wsparcia finansowego. Dofinansowanie festiwalu pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, co jest ważnym elementem umożliwiającym jego realizację.