Kto może ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne?

Rodzimi przedsiębiorcy, którzy mają przemyślany plan na rozwój prowadzonych działalności i chcą efektywnie wdrażać coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, na pewnym etapie swojego wzrostu rozważają możliwość pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Istotną zachętę dla polskich firm stanowią bezzwrotne dotacje unijne, które okazują się korzystną i bardzo opłacalną opcją finansowania dla przedsiębiorców walczących o przewagę konkurencyjną na rynku. Możliwość otrzymania dofinansowania unijnego uzależniona jest jednak od tego, czy dana firma spełni określone wymogi formalne. Kto może ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne i kiedy warto zainteresować się tym tematem? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji związanych z tą kwestią.

Czym są bezzwrotne dotacje unijne?

Bezzwrotne dotacje unijne to szczególny rodzaj wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Instrumenty te przyznawane są w ramach specjalnie wyodrębnionych z budżetu UE Funduszy Europejskich. Kluczowym celem dotacji unijnych jest restrukturyzacja przedsiębiorstw i sukcesywne zwiększanie stopnia ich innowacyjności i konkurencyjności, co ma w konsekwencji przyczyniać się również do rozwoju gospodarczego poszczególnych państw członkowskich. Fundusze Europejskie wydatkowane są zatem na wszelkie działania skoncentrowane na niwelowaniu różnic pomiędzy krajami przynależącymi do Unii Europejskiej na zasadach określonymi w przyjętej polityce spójności.

Dla kogo przeznaczone się bezzwrotne dotacje unijne?

Informacja o tym, komu konkretnie przysługuje prawo do ubiegania się o dotację unijną, jest każdorazowo zawarta w regulaminie konkretnego konkursu. W zależności od wybranego programu operacyjnego podmiotami, które mogą starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, są:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • wybrane duże firmy (w tym zakresie obowiązuje dużo ograniczeń);
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • służby publiczne (oprócz administracji);
  • instytucje nauki i edukacji;
  • instytucje ochrony zdrowia;
  • organizacje społeczne;
  • związki wyznaniowe;
  • przedsiębiorstwa działające w celach publicznych;
  • partnerstwa.

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 największe szanse na uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania z Unii Europejskiej mają firmy, które są ukierunkowane na wprowadzanie innowacji i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Wsparcie unijne adresowane jest zatem szczególnie do polskich przedsiębiorstw chcących inwestować w m.in. infrastrukturę, cyfryzację, innowację, ochronę środowiska, energetykę czy też edukację.

Jak wnioskować o dotację unijną?

O przyznanie bezzwrotnej dotacji unijnej najczęściej można ubiegać się w ramach ogłaszanych konkursów. Mogą mieć one charakter regionalny (wówczas adresowane są wyłącznie do firm działających na terenie wskazanego województwa) lub krajowy (możliwość wnioskowania o dofinansowanie przysługuje przedsiębiorstwom zlokalizowanym w obrębie całej Polski). Pierwszym krokiem do otrzymania dotacji unijnej jest udział w naborze wniosków pod konkretny typ projektu. Harmonogram poszczególnych konkursów unijnych jest ustalany z wyprzedzeniem i planowany na dany rok kalendarzowy. Firmy, które chcą ubiegać się o dotację z UE, muszą jednak pamiętać, że sam termin składania wniosków jest zazwyczaj bardzo krótki (np. tydzień). Warto więc na bieżąco monitorować komunikaty wydawane przez instytucje zarządzające.

Dlaczego warto wnioskować o dofinansowanie z Unii europejskiej?

Bezzwrotne dotacje unijne stanowią szansę na szybki rozwój firmy i wykorzystanie jej potencjału do wdrażania nowych, innowacyjnych produktów lub usług. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na wzrost konkurencyjności samego przedsiębiorstwa, ale również na wzmocnienie potencjału gospodarczego Polski i zmniejszenie jej dystansu w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych.