Wsparcie finansowe dla gmin

Wybrane gminy z Dolnego Śląska otrzymają wsparcie finansowe w ramach PROW.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie udzielone wsparcie finansowe dla gmin. W tej sprawie została już podpisana stosowna umowa. Dokumenty zostały sporządzone w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Na czas podpisywania dokumentów o dofinansowanie, w siedzibie pojawił się sam Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Dzięki wsparciu finansowemu gminy będą mogły zrealizować wiele inwestycji. Dokumenty podpisali włodarze takich gmin, jak np. Jedlina-Zdrój, Walim, Głuszyca. Wiadomo już na co zostaną przeznaczone pieniądze. W planach jest m.in. rewitalizacja przestrzeni publicznej znajdująca się przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie-Zdroju, wybudowanie nowego placu zabaw w miejscowości Jugowice, przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji boiska dla sportowców w Głuszycy.

Wysokość dofinansowana dla każdej z gmin wynosić będzie 140 879 zł. Wszystkie zaplanowane inwestycje mają zostać przeprowadzone i zakończone jeszcze w 2023 roku.