Pilchowicki most – czy będzie wysadzony?

Już od kilku dni powszechnie mówi się o moście w Pilchowicach. Wszystko za sprawą najnowszej części „Mission Impossible” z Tomem Cruisem’em i kręceniem niektórych scen właśnie w Polsce. Zgodnie z doniesieniami na potrzeby superprodukcji miałby zostać wysadzony fragment pilchowickiego mostu.

Most w Pilchowicach

Most, o którym mowa, znajduje się nad zalewem w Pilchowicach, w Dolinie Bobru. Został zbudowany w 1909 roku i jest to jedna z najwyższych konstrukcja kolejowych w Polsce. Most kratowy ma długość 135 m, a tory, po których jeszcze w 2016 roku jeździły pociągi, znajduje się około 40 metrów nad dnem jeziora. Most przetrwał próbę wysadzenia przez wojska niemieckie w 1945 roku i po naprawieniu kamiennego filaru nieprzerwanie działał aż do drastycznego pogorszenia się stanu torów. Obecnie most ten figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Spór polityków i ekspertów

Chęć zburzenia mostu na rzecz produkcji filmowej wywołała szerokie echo oburzenia. Konflikt zaostrzyła wypowiedź wiceministra kultury Pawła Lewandowskiego, który uznał, że most Pilchowicki nie jest zabytkiem, a jedynie „reliktem postindustrialnym”. Jego wypowiedzi przeciwstawia się słowa Macieja Mądrego, dyrektora ds. ochrony zabytków Fundacji Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, który stanowczo sprzeciwia się zniszczeniu mostu. Za to uważa, że najlepiej byłoby przywrócić na nim ruch.

Celowe uszkodzenia mostu?

Zdaniem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w ostatnich dniach dokonane zostały na pilchowickim moście znaczne zmiany sugerujące próby celowego, intencjonalnego uszkodzenia jego konstrukcji. Zgodnie z dokumentem wystosowanym przez Fundację w dniu 30 lipca 2020 roku, takie działanie miałoby mieć na celu udowodnienie twierdzenia o tym, że most jest w złym stanie technicznym.

Co na to samorząd?

Samorząd województwa dolnośląskiego chce przejąć od PKP PLK linię kolejową biegnącą przez most. Wszystko to dlatego, że planuje rewitalizację tej linii kolejowej oraz uruchomienie na niej przewozów kolejowych. W oświadczeniu wydanym przez władze województwa widnieje poparcie dla działań zmierzających do uratowania mostu w Pilchowicach i zachowania jego oryginalnej budowy. Tym samym, samorząd województwa sprzeciwił się wszelkim działaniom mającym prowadzić do choćby częściowej likwidacji mostu.