Od 1 lipca 2024 r. Dolny Śląsk wdraża nowe obostrzenia przeciwko smogowi. Mandat za naruszenie wynosi do 5 tys. zł

Początek lipca 2024 r. oznacza istotne zmiany w strategii zwalczania smogu na terenie Polski. W szczególności, od pierwszego dnia tego miesiąca, obywateli Dolnego Śląska obowiązuje restrykcyjny zakaz korzystania z pieców najniższej jakości. Za nieprzestrzeganie tych zasad można zostać ukaranym mandatem do kwoty nawet 5 tys. zł.

Dolny Śląsk jest regionem, który nieustannie podejmuje liczne inicjatywy mające na celu poprawę stanu powietrza. Pierwsze antysmogowe uchwały weszły tam w życie już w 2018 r., kiedy to wprowadzono zakaz palenia w piecach niskiej jakości paliwami stałymi, takimi jak np. węgiel brunatny.

Według informacji podanych przez Radio ZET, walka z tym poważnym problemem ekologicznym trwa nadal. Od 1 lipca 2024 r., na obszarze całego Dolnego Śląska, istnieje zakaz używania pieców najsłabszej klasy (poniżej trzeciej).

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor departamentu zrównoważonego rozwoju wrocławskiego magistratu, przekazała informacje dla Polskiej Agencji Prasowej. Poinformowała o kontynuacji działań mających na celu wyeliminowanie zanieczyszczających kopciuchów z komunalnego zasobu. Równocześnie, mieszkańcy mogą liczyć na finansowe programy wsparcia przeznaczone na wymianę starego pieca oraz na pokrycie kosztów ogrzewania.