Rozbudowa infrastruktury drogowej w Siechnicach dzięki dofinansowaniu z programu "Polski Ład"

Władze gminy Siechnice, położonej pod Wrocławiem, wystosowały ogłoszenie o przetargu na poszerzenie sieci dróg w ramach strefy przemysłowej. Prace mają być realizowane w trybie „projektuj i buduj”. Inwestycja ta jest możliwa dzięki funduszom zdobytym od państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Siechnice to malownicze miasto znajdujące się niedaleko Wrocławia, zamieszkałe przez około 11 tysięcy osób. Jego idealne położenie, bliskość do Wrocławia i świetne połączenia komunikacyjne z resztą kraju – poprzez drogę krajową nr 94, drogę wojewódzką nr 372 (wschodnią obwodnicę Wrocławia) oraz linię kolejową nr 277 prowadzącą do Jelcza-Laskowic – czynią to miejsce atrakcyjnym dla nowych mieszkańców. Dlatego też nie dziwi fakt, że liczba mieszkańców Siechnic dynamicznie wzrosła o niemal 94% w latach 2009-2022.

Znajdująca się tam infrastruktura przemysłowa i magazynowa tworzy obraz gminy jako miejsca sprzyjającego działalności gospodarczej. W październiku ubiegłego roku, samorząd lokalny otrzymał znaczące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które ma być przeznaczone na rozbudowę układu drogowego, aby ułatwić dojazd do strefy przemysłowej.

W zamierzeniu, inwestycja nie ogranicza się jedynie do obszarów przemysłowo-magazynowych, które w większości są usytuowane na wschodzie i południowym wschodzie miasta. Planowany rozwój sieci dróg obejmie także tereny wokół budowanej elektrociepłowni gazowej oraz funkcjonującej elektrociepłowni węglowej. Wszystko to ma zostać zrealizowane w formule „projektuj i buduj”, a przetarg na realizację tych prac został już ogłoszony.