Planowany remont strategicznej arterii komunikacyjnej w Dolnym Śląsku

Kluczowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 297, łączący Jelenią Górę z Lwówkiem Śląskim, zostanie poddany gruntownemu remontowi. Proces przetargowy dotyczący przebudowy tej znacząco zaniedbanej trasy właśnie się rozpoczął. Droga ta jest nie tylko istotna dla mieszkańców regionu, ale również stanowi ważny punkt na mapie podróżnych.

Droga ta, prowadząca przez miejscowości takie jak Wojciechów, Pławną czy Mojesz, odgrywa kluczową rolę w systemie komunikacyjnym Dolnego Śląska, stanowiąc główny korytarz komunikacyjny między powiatem lwóweckim a Jelenią Górą. Władze lokalne do tej pory realizowały jedynie drobne naprawy na odcinku między Lwówkiem Śląskim a Pasiecznikiem. Obecnie jednak Dolnośląska Służba Dróg i Kolei inicjuje przetarg koncentrujący się na całkowitej renowacji tej trasy.

Przelotowa droga nr 297 posiada ogromne znaczenie dla ruchu turystycznego i lokalnego, ciągnie się ona aż do granic województwa lubuskiego, przecinając w swoim biegu autostrady A4 i A18. Brak alternatywnych środków transportu, takich jak połączenia kolejowe, czyni tę drogę niezastąpionym łącznikiem między Lwówkiem Śląskim a Jelenią Górą.

Według informacji podanych przez rynek infrastruktury, przetarg na renowację odcinka drogi między Pasiecznikiem a Lwówkiem Śląskim ma formułę „projektuj i buduj”. Zakres prac obejmuje tereny gmin Lubomierz i Lwówek Śląski. Proces przygotowawczy do realizacji tego projektu był skrupulatnie prowadzony przez okres dwóch lat, podczas którego przygotowywano szczegółowy raport dotyczący wpływu inwestycji na środowisko.