Polskie lasy pod ochroną – Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada ograniczenie wycinki drzew

W dniu wczorajszym, na konferencji prasowej, Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, ogłosiła plany dotyczące wprowadzenia ograniczeń w obszarze wycinki drzew na wyselekcjonowanych terenach w Polsce. Szczególną uwagę skupiono na terenach leśnych Dolnego Śląska oraz lasach, które znajdują się bezpośrednio w obrębie Wrocławia.

Ściśle związane z polityką partii rządzącej, ochrona lasów stanowi jeden z głównych priorytetów obecnego rządu. To zadanie nie tylko jest częścią deklaracji wyborczej większości sejmowej, ale także jest zobowiązaniem wobec Unii Europejskiej. Wynika to z przepisów dyrektyw środowiskowych oraz wymogów określonych w Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Pani Minister Paulina Hennig-Kloska podczas poniedziałkowego spotkania z mediami podkreśliła, że jej resort podjął pierwsze kroki w kierunku realizacji tych zobowiązań.

– Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu pierwszych ograniczeń i zakazu wycinania drzew w najcenniejszych obszarach leśnych naszego kraju. Nadszedł czas, aby usunąć piły z części polskich lasów, a w szczególności te, które dotychczas były wykorzystywane do wycinania najcenniejszych okazów przyrody – stwierdziła pani Minister.