Wydział medyczny na Politechnice Wrocławskiej

Na prestiżowej Politechnice Wrocławskiej powstanie nowy wydział, który jest dla niektórych zaskoczeniem. Studenci będą mieli możliwość studiowana na Wydziale Medycznym. W tej sprawie zostało już podpisane porozumienie. Porozumienie zawarli następująco: Politechnika Wrocławska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także siedem szpitali.

Wśród szpitali znalazł się: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Dolnośląski Szpital Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi – Medinet. Porozumienie dotyczy utworzenia oraz prowadzenia nowego Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej.

Nie da się ukryć, że współczesna medycyna mocno wiąże się z nowoczesną technologią. Z tego względu medycynie powinna również towarzyszyć myśl inżynierska. Otwarcie wydziału ma być również odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej braki w kadrze medycznej. Szpitale coraz częściej cierpią z powodu braku odpowiedniej ilości personelu.