ZUS wypłaca odszkodowania w związku z katastrofą na Odrze

Płatnicy składek z określonych branż, którzy mieli ucierpieli w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne.

O pomoc mogą ubiegać się płatnicy składek z przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Są to przede wszystkim podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra. Do spełnienia jest też kilka warunków ogólnych, jak prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.) czy zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby dowiedzieć się więcej na temat, kto może otrzymać świadczenie należy zapoznać się z  rozporządzeniem Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy. Wskazuje ono kody PKD, którymi musi być oznaczona przeważająca działalność, powiaty, na których obszarze działalność była prowadzona i miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jednorazowe świadczenie wynosi 3010 zł za każdego ubezpieczonego. Od świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Na chwilę obecną złożono już kilkadziesiąt wniosków, a ZUS uruchomił wypłatę pieniędzy.

Aby uzyskać pomoc, konieczne jest przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Wszelkie pytania na temat świadczenia należy kierować do ZUS, najlepiej przez platformę PUE ZUS.