ZUS zauważa wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców na Dolnym Śląsku

Analiza statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ujawnia dynamiczny wzrost obecności cudzoziemców w systemie ubezpieczeń społecznych. Do końca marca, liczba zagranicznych obywateli objętych systemem ubezpieczeń społecznych osiągnęła imponującą liczbę 1,138 mln osób. W stosunku do danych z grudnia 2023 roku, stanowi to wzrost o niebagatelne 10,7 tys. osób.

Podobne tendencje można zaobserwować na terenie Dolnego Śląska. Analizując dane statystyczne ZUS dla tego regionu, można zauważyć znaczący wzrost liczby cudzoziemców korzystających z systemu ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia do ZUS ze strony obywateli innych państw wzrosły o ponad 52,9 tys., biorąc pod uwagę dane z końca maja 2023 roku.