Absurdalne rozwiązanie w Kątach Wrocławskich

Co może stać się, kiedy oczekiwania mieszkańców nie mogą zostać spełnione? Sytuacja w Kątach Wrocławskich dowodzi, że możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego.

Szykana pośrodku polnej drogi

Wstęp dotyczy wsi Bogdaszowice. W tej wsi mamy polną drogę (prowadzącą do budowanego osiedla), po której samochody poruszają się zbyt szybko. W każdym razie taki można wysnuć wniosek, ponieważ mieszkańcy domagali się progu zwalniającego. Prośbę o próg zwalniający rozpatrzono negatywnie, ale sprawy nie zlekceważono. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na szykanę.

Jak się można domyślić, instalacja drogowa przedstawia się kuriozalnie. Ponadto trudno powiedzieć, dlaczego zdecydowano się na szykanę. Wiemy również, że szykana w najbliższym czasie (do końca miesiąca) zniknie. Krótko mówiąc, sytuacja będzie niemal niezmienna. Niemal, ponieważ możemy mówić o deklaracji, zgodnie z którą dojdzie do powstania progu zwalniającego. Ważne jest też to, że próg może powstać, dopiero gdy droga doczeka się asfaltu.

Jak widać, troska o bezpieczeństwo na drodze nie jest prosta.