Barokowa Bazylika w Bardzie

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie to piękna pocysterska barokowa świątynia mieszcząca się nad Nysą Kłodzką. Za projekt odpowiedzialny był Michał Klein, natomiast prace koordynował opat Augustyn Neudecki. Barokowa Bazylika w Bardzie od 2004 roku nosi miano Metropolitalnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, cztery lata później natomiast świątynia uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Już od trzynastego wieku Bardo jest centrum kultu maryjnego. Bazylika posiada bogatą historię, związaną z cystersami, którzy na prośbę książąt śląskich przybyli tu z Lubiąża.

Barokowa Bazylika w Bardzie Śląskim

Z początku kościół podlegał augustynianom jednak z czasem ich miejsce zajęli cystersi z Lubiąża. Barokowa Bazylika w Bardzie Śląskim swoją dzisiejszą formę zawdzięcza licznym przebudowom i renowacjom. Toteż wewnątrz zobaczyć można żelazne tabernakulum z dziewiętnastego wieku , ołtarz z początków osiemnastego wieku, czy niezwykłe organy z połowy osiemnastego wieku. Organy zasługują na szczególną uwagę, posiadają aż pięćdziesiąt głosów i aż trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem piszczałek. Niezwykły instrument stworzył F. J Eberhardt. Ponadto świątynię zdobią liczne dzieła sztuki jak Modlitwa Świętego Bernarda Krausego, czy Pokłon Trzech Króli Willmanna.

Tuż obok kościoła zobaczyć można budynki, w których dawniej zamieszkiwali cystersi, wybudowano, jest dopiero w osiemnastym wieku. Było to konieczne, ponieważ kult maryjny na tych ziemiach rósł w siłę i kolejni zakonnicy przybywali do miasta. Również w tym budynku znajdziemy liczne dzieła sztuki. Z początkiem dwudziestego wieku osadzili się tutaj niemieccy redemptoryści po wojnie, przekazali klasztor polskim współbraciom. Na pamiątkę tego faktu, znajdziemy w budynku małe muzeum związane z historią Bardu i kultu maryjnego. Co istotne możemy zobaczyć tu jeden z nielicznych obrazów wielkiego malarza barokowego Franza Heigla.

Barokowa Bazylika – Bardo

Cudowna figurka Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, a także liczne cuda, które miały się dokonywać w tym miejscu przyciągają pielgrzymów z całego świata. Barokowa Bazylika Bardo tym samym uzyskała tytuł bazyliki mniejszej w 2008 roku. Tytuł ten nadał sam papież Benedykt XVI. Kilka lat później udało się odnowić niezwykłe organy. Do dziś z bazyliką sąsiaduje postulat redemptorystów. Bazylika istnieje dzięki wierze, oraz przychylności władz tych ziem co do wiary katolickiej. Powodem też są liczne cuda, pierwszym przełomowym momentem było niezwykłe uzdrowienie czeskiego rycerza w 1270 roku, to właśnie to wydarzenie zapoczątkowało liczne pielgrzymki do Barda. Okolica jest przyjemna, toteż warto na dłużej zostać i poznać niezwykłą historię sanktuarium. Sama bazylika jest w stanie pomieścić aż pięć tysięcy wiernych. To, co również przyciąga tutaj pielgrzymów, to cudowna Studzienka Maryi woda z tego źródełka ma mieć leczniczą moc. Woda ma zwłaszcza pomagać na choroby oczy oraz bóle głowy. Miejsce jest również niezwykle piękne i malownicze, zdaje się, że w Bardzie czas się zatrzymał. Co istotne mieszkańcy są bardzo życzliwi jeżeli chodzi o przybyłych pielgrzymów.