Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk: Ogłoszenie VI Edycji Programu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z dumą informuje o inauguracji szóstej edycji programu Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Jest to unikalna inicjatywa, która umożliwia mieszkańcom Dolnego Śląska aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym wydatkowania funduszy na konkretne projekty.

W tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich, do dyspozycji mieszkańców przeznaczono budżet o wartości 3 milionów złotych. Ten znaczny fundusz ma za zadanie wspierać rozmaite projekty, które będą zgłaszane przez obywateli naszego regionu. Na liście przysługujących priorytetów znalazły się wszystkie pięć subregionów Dolnego Śląska: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław.

W ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024 możliwe będzie zgłoszenie projektów z pięciu różnych obszarów tematycznych. Są to: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Każdy z tych obszarów otrzyma równy udział w całkowitym budżecie – po 600 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu to 60 tysięcy złotych.