Podsumowanie 10. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego

10. Dolnośląski Kongres Samorządowy pod hasłem „Dynamiczny region – nowoczesny samorząd” właśnie dobiegł końca. Kilkuset uczestników zgromadziła ta impreza, która jest już stałym punktem w kalendarzu wydarzeń Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wśród zebranych znaleźli się nie tylko przedstawiciele samorządów, ale także parlamentarzyści, urzędnicy rządowi, naukowcy, biznesmeni czy dziennikarze i specjaliści różnych dziedzin.

Dolnośląski Kongres Samorządowy to przede wszystkim miejsce dla szeroko pojętej dyskusji na temat przyszłości i kierunków rozwoju Dolnego Śląska. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza również dziesiąta edycja wydarzenia. Atakują do niego ludzie, dla których istotne jest utrzymanie mocnej pozycji samorządu w Polsce współczesnej.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, podczas swojej dekady na stanowisku, konsekwentnie podkreślał znaczenie silnego samorządu dla Polski. Stawia na lokalne decyzje dotyczące zarówno całego regionu, jak i małych ojczyzn, niezależne od dyktatu „z góry”. Marszałek wierzy, że to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie są priorytety dla ich społeczności. Podkreśla, iż to dzięki dialogowi i współpracy między różnymi grupami interesów Dolny Śląsk może się tak dynamicznie rozwijać.