Dolnośląski Fundusz Odrzański: Konkursy dla gmin i organizacji pozarządowych w celu poprawy turystyki wodnej na Dolnym Śląsku

9 lutego obecnego roku, zostały uruchomione konkursy skierowane do gmin oraz organizacji pozarządowych. Organizowane są one w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Głównym założeniem tego funduszu jest polepszenie warunków prowadzenia działalności turystycznej w regionach nadodrzańskich na Dolnym Śląsku.

Konkurs skierowany jest do gmin i organizacji pozarządowych, które mają plany związane z budową lub modernizacją małej infrastruktury turystycznej na terenach nadodrzańskich. Dodatkowo, dotyczy także zakupu sprzętu turystycznego, który umożliwi rozwój turystyki wodnej na rzekach lokalnego regionu.

Na Dolnośląski Fundusz Odrzański przeznaczono w tym roku łączną kwotę 2 milionów złotych. Kwota podzielona została na dwa konkursy: 800.000,00 zł przeznaczono na konkurs dla gmin, a 1.200.000,00 zł na konkurs dla organizacji pozarządowych. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, podkreśla wartość tej inicjatywy, która ma na celu wspieranie kolejnych istotnych, potrzebnych i atrakcyjnych projektów. Projekty te mają umożliwić turystom oraz mieszkańcom Dolnego Śląska odkrywanie regionu z nowej perspektywy.