Dolnośląskie nie ustaje w dążeniu do bycia liderem przedsiębiorczości – kolejne działania z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju

Zgodnie z badaniami przedstawionymi w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2022)”, wydanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Dolny Śląsk ma powody do dumy, plasując się na 3. miejscu w rankingu regionów pod względem aktywności biznesowej. Dane z 2019 roku pokazują, że w tym województwie funkcjonowało aż 382,9 tysiąca firm, co stanowiło 8,5% wszystkich działalności gospodarczych na terenie naszego kraju.

Mieszkańcy Dolnego Śląska są skłonni do podejmowania ryzyka i otwierania własnych przedsiębiorstw, choć często potrzebują wsparcia merytorycznego i finansowego. Żeby poznać lepiej ten proces oraz dowiedzieć się, jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR) pomaga w jego realizacji, rozmawiamy z Robertem Koszutem, Prezesem Zarządu DFR oraz Moniką Szymańską-Koszarek, Dyrektorem ds. Instrumentów Finansowych.

Red.: Jakie jest Pani ocena aktywności biznesowej Dolnoślązaków, biorąc pod uwagę perspektywę instytucji, która oferuje im wsparcie finansowe?

M S-K.: W naszym regionie zauważalne jest ciągłe zainteresowanie prowadzeniem własnego biznesu. Jest to pozytywne zjawisko, szczególnie biorąc pod uwagę wyzwania, jakie przyniosła pandemia COVID-19. Mimo trudności, trend zakładania nowych firm na Dolnym Śląsku nie słabnie. Obserwujemy stały wzrost liczby nowo powstałych przedsiębiorstw rok do roku, chociaż niestety nie wszystkim udaje się utrzymać na rynku.