Dolny Śląsk czerpie inspiracje od Sønderborga, dążąc do neutralności klimatycznej

Zapadła decyzja, że w ciągu najbliższych pięciu lat Dolny Śląsk chce naśladować duńskie miasto Sønderborg, które ma na celu stanie się miejscem neutralnym pod względem klimatycznym. Aby zrealizować ten ambitny plan, zawarto porozumienie w stolicy Polski, Warszawie. Strony umowy to Instytut Rozwoju Terytorialnego, reprezentujący Dolny Śląsk, oraz „Project Zero”, duński projekt angażujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, którego misją jest doprowadzenie do klimatycznej neutralności Sønderborga.

Podczas ceremonii sygnowania dokumentu obecny był król Danii, Fryderyk X, który przebywał w Polsce na oficjalnej wizycie.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, dr Maciej Zathey, udzielił wywiadu dla Polskiego Radia, w którym podkreślał gotowość Sønderborga do dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Zdaniem dr. Zatheya, Dolny Śląsk ma zamiar skorzystać z tych wartościowych praktyk i podjąć próbę ich adaptacji na własnym terenie. Jak tłumaczył szef Instytutu Rozwoju Terytorialnego, dla Dolnego Śląska mogłoby to oznaczać poprawę efektywności energetycznej budynków i całych osiedli, zredukowanie kosztów związanych z energetyką, a także walkę z ubóstwem energetycznym. Ponadto podkreślił, że jakość powietrza jest ściśle powiązana z efektywnością energetyczną systemów ciepłowniczych.