Dolny Śląsk inwestuje w bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Na terenie Dolnego Śląska planowane są istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na 13 lokalnych przejazdach kolejowych. Wprowadzenie nowych urządzeń przejazdowych to efekt umów podpisanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., których całościowa wartość wynosi niemal 17 milionów złotych netto. Inicjatywa ta jest częścią większego projektu, zatytułowanego „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – etap III”. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2025 roku.

W ramach zawartych umów, cztery przejazdy kolejowe: w miastach Dąbrowa i Gręboszyce (powiat oleśnicki), Piekary (powiat oławski) oraz Smardzów (powiat wrocławski) zostaną wyposażone nie tylko w sygnalizację świetlną i dźwiękową, ale także w dodatkowe półrogatki. Ponadto, przewiduje się wymianę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 13 przejazdach znajdujących się na odcinkach: od Wrocławia Zachodniego do Wrocławia Gądów (linia kolejowa nr 751), z Głogowa do Żukowic (linia kolejowa nr 14), z Ścinawy do Chełmka Wołowskiego (linia kolejowa nr 273), od Długołęki do Solnik Wielkich (linia kolejowa nr 143) oraz od Opola Groszowic do Wrocławia Brochów (linia kolejowa nr 277) oraz z Oleśnicy do Chojnic (linia kolejowa nr 281).

W pracach uwzględnione zostaną również modernizacje sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne, nowoczesne urządzenia. Wszystkie przeprowadzone działania mają gwarantować podwyższenie standardu bezpieczeństwa. Co istotne, prace będą prowadzone tak, aby nie wpływać negatywnie na regularny ruch pociągów.