Dożynki Wojewódzkie w Dolnym Śląsku: Wieś Szczepanów w gminie Marcinowice gościła tradycyjne święto plonów

W tym roku urokliwa wieś Szczepanów, położona w gminie Marcinowice, miała zaszczyt gościć Dożynki Wojewódzkie na Dolnym Śląsku. Jest to jedno z najbardziej uroczystych i kolorowych wydarzeń odbywających się w polskiej tradycji wiejskiej, odgrywające znaczące miejsce w historii naszego kraju przez setki lat.

Święto plonów rozpoczęło się, jak zwykle, od mszy świętej, której towarzyszył klimat refleksji i dziękczynienia. Po nabożeństwie mieszkańcy i goście wsi przeszli ulicami Szczepanowa w barwnym korowodzie dożynkowym, co jest integralnym elementem tej starożytnej celebracji.

Podczas dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. W tym roku zwycięzcą tego konkursu okazał się powiat oławski. Wieniec zgłoszony do rywalizacji został przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Piskorzówka w gminie Domaniów.

Dożynki Wojewódzkie to nie tylko festiwal rozwijania lokalnej kultury i tradycji, ale także okazja do wyrażania szacunku i wdzięczności dla dolnośląskich rolników za ich codzienny trud. Marszałek Dolnego Śląska, Cezary Przybylski, podkreślił rolę rolnictwa w regionie. Wskazał na znaczącą poprawę warunków życia na dolnośląskiej wsi, która stała się piękniejsza i nowocześniejsza dzięki pracy miejscowych rolników i licznych inicjatywach wspieranych przez samorząd województwa.