Program ochrony zdolności do rozrodu u pacjentek z chorobą nowotworową stanowi nowy kierunek na Dolnym Śląsku

Nowa inicjatywa w dziedzinie onkologii jest wprowadzana na Dolnym Śląsku. Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego konkursu, zostanie realizatorem projektu dotyczącego zachowania zdolności do rozrodu u osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. Program ten zatytułowany „Program polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2025” jest częścią szeroko zakrojonej strategii zdrowotnej.

Kwota 2 181 800 zł została zarezerwowana przez samorząd województwa dolnośląskiego na sfinansowanie tego nowego programu. Jest to inwestycja skierowana do kobiet mieszkających na Dolnym Śląsku, które są w wieku rozrodczym (18-40 lat) i walczą z diagnozą choroby nowotworowej. Co więcej, udział w programie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla pacjentek – wszystkie usługi są bezpłatne.