Podpisano umowę na realizację 14-kilometrowego odcinka trasy S8 na Dolnym Śląsku

Początek prac nad budową nowego fragmentu trasy S8 właśnie się rozpoczął. Umowę na realizację tego projektu podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to kolejny odcinek tej trasy, który ma długość 14 kilometrów i przebiega przez Dolny Śląsk, łącząc Ząbkowice Śląskie z Bardem.

Projekt i wykonanie nowego odcinka trasy S8 z Ząbkowic Śląskich do Barda zostanie powierzone konsorcjum firm Kobylarnia (jako lider) oraz Mirbud. Koszt wynikający z umowy wynosi ponad 378 milionów złotych. Prace będą prowadzone w formule „Projektuj i buduj”, co implicite, że najpierw firma wykonawcza przeprowadzi prace projektowe i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dopiero po tym rozpoczną się faktyczne prace budowlane. Termin ukończenia prac jest określony na wiosnę 2028 roku.

W ramach umowy przewidziane jest utworzenie drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, a także pasem awaryjnym. Trasa będzie wiodła nowym śladem przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo, z minimalnym wykorzystaniem obecnej drogi krajowej numer 8, głównie na skrzyżowaniach. W projekcie uwzględniono budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód przy drodze wojewódzkiej numer 385 oraz Bardo przy obecnej DK8. Do tego dochodzą konstrukcje elementów infrastruktury drogowej takich jak dziewięć mostów, w tym siedem z przejściami dla zwierząt, osiem wiaduktów nad drogą ekspresową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej z przejściami dla zwierząt oraz 16 przepustów, z czego 14 pełni także funkcję przejść dla zwierząt.