Jak działa inteligentny pojemnik na odpady?

Mówienie o inteligentnym pojemniku na odpady może wydawać się zaskakujące, ale powodów do zdziwienia nie ma. Zresztą najlepszym rozwiązaniem jest zainteresowanie się pracą studentów Politechniki Wrocławskiej – bo to właśnie o nich chodzi.

Powodem konkurs

Niektórzy mogą powiedzieć, że wszystko sprowadza się do konkursu, ale nie patrzmy na sprawę w taki sposób. Po prostu możemy mówić o zadaniu polegającym na stworzeniu innowacyjnej instalacji ekologicznej, wspierającej dążenie do zeroemisyjności.

W ten sposób dochodzimy do tego, że najwyżej oceniono projekt inteligentnego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów. Osoby odpowiedzialne za pracę otrzymały 3 tys. zł do podziału. Warto również wiedzieć, że zaprojektowany kosz złożony jest z czterech segmentów. Można także dodać, że segmenty te mają związek ze zbiórką papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali, odpadów wielomateriałowych itd. Ważne jest też to, że pojemnik ma czujniki NIR. Czujniki te identyfikują rodzaj materiałów i kontrolują poprawność selektywnej zbiórki. Nie można także zapomnieć o prasie zagęszczającej odpady i specjalnych szpikulcach, dzięki którym możliwe jest przebijanie zakręconych butelek. Do tego wszystkiego należy pamiętać o zasilaniu energią słoneczną.