Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu wychodzi naprzeciw z atrakcyjną ofertą na budowę drogi ekspresowej S8 w Dolnym Śląsku

Ostatnio, krajowy organ zarządzający siecią dróg, przeprowadził dodatkowe postępowanie przetargowe dotyczące realizacji trasy ekspresowej S8 na terenie Dolnego Śląska. Przetarg dotyczył fragmentu drogi między Ząbkowice Śląskie a Bardo. Najkorzystniejszą finansowo propozycję przedstawiło konsorcjum dwóch firm: Kobylarnia i Mirbud.

Przypomnijmy, jak donosiliśmy wcześniej na łamach „Rynku Infrastruktury”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zatwierdziła pierwsze trzy umowy na budowę odcinka autostrady S8 prowadzącej z Wrocławia do Kłodzka. Nowo wybudowane trzy etapy tej drogi, które znajdować się będą południe od Wrocławia, mają łączną długość 33 kilometrów. Dzięki nim nastąpi połączenie węzłów drogowych Kobierzyce Północ oraz Łagiewniki Zachód. Całkowita wartość tych trzech kontraktów to suma 1,07 mld zł.

Plan wykonania prac przewiduje, że każdy z tych trzech odcinków zostanie udostępniony dla ruchu już we wrześniu 2027 roku. Realizację inwestycji na tym odcinku podjęły się firmy Strabag Infrastruktura Południe, PORR oraz Budimex.