Ogromne zainteresowanie XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W tym roku na Forum Ekonomiczne w Karpaczu przybyła rekordowa liczba gości. Wzięło w nim udział ponad 5 tys. osób z całego świata. 

Od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu, trwała XXXI edycja największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, czyli Forum Ekonomiczne. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. 

Na wydarzenie przybyło ponad 5 tysięcy gości ze świata polityki, nauki, biznesu, kultury oraz mediów. Jest to jak na razie rekordowa liczba osób, które pojawiły się na Forum. Organizatorów bardzo cieszy fakt, że inicjatywa jednoczy coraz więcej ludzi. Zgromadzeni debatowali między innymi na temat wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla relacji polsko-ukraińskich, ukraińsko-europejskich oraz europejsko-rosyjskich; możliwych i koniecznych zmian europejskiej polityki „Zielonego Ładu”, skutków pandemii koronawirusa i związanych z nią trudności w wymianie i światowym handlu, dalszych relacji na linii Warszawa – Bruksela oraz sposobów na zatrzymanie rosnącej na całym świecie inflacji i cen paliw. 

Setki debat, wykładów i podjęcie ważnych decyzji

W dyskusjach prowadzonych podczas Forum Ekonomicznego brał udział Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jednej z prelekcji podjął się Marszałek Cezary Przybylski, który zabrał głos w sprawie „Inwestycji w regionach. Jak dzięki funduszom zmieniają się europejskie miasta i regiony?”. 

Inni prelegenci z Dolnego Śląska podejmowali również kwestie takie jak: rozwój cyfryzacji administracji publicznej, cyberbezpieczeństwo, integracja a nierówności regionalne w UE, zarządzanie inwestycjami czy turystyka. 

Podczas Forum Ekonomicznego zapadło także wiele ważnych decyzji. Między innymi podpisany został Kontrakt Programowy, zainaugurowano działalność Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach oraz ogłoszono budowę obwodnic Bolesławca, Obornik Śląskich i Boguszowa-Gorc.