Postęp prac na linii kolejowej Wrocław-Jelenia Góra: Trzciński tunel coraz bliżej ukończenia

Kolejowy tunel położony w rejonie Trzcińska, na trasie pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą, wkracza w decydujący etap prac. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej maszyny TEM – zaopatrzonej w obudowę umożliwiającą cyrkulację pociągów – proces drążenia przyspiesza. Inwestycja, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), jest warta 130 milionów złotych. Całość prac zakończy się planowo w 2024 roku.

Efektem tych działań będzie zwiększenie przepustowości tunelu, co umożliwi równoczesny przejazd dwóch pociągów na dwóch torach, co do tej pory nie było możliwe. Z całkowitej długości tunelu wynoszącej 300 metrów, do ostatecznego oddania pozostaje jeszcze jedynie 30 metrów drążenia. Urządzenie służące do realizacji tej operacji, nazwane „Katarzyna”, charakteryzuje się wagą 120 ton oraz długością 22,3 metra. W ciągu jednej doby jest w stanie usunąć urobek z dwóch metrów tunelu.

Wdrożona technika „tunel w tunelu” pozwala na efektywne usuwanie materiału skalnego w celu poszerzenia obiektu i następnie natryskiwanie betonu na ściany tunelu. Wytworzona w ten sposób obudowa tworzy przestrzeń bezpieczną dla przejeżdżających pociągów.