Zarządzanie komunikacją kolejową na Dolnym Śląsku przechodzi pod władzę samorządu

Rządy lokalne Dolnego Śląska obejmują kontrolę nad dwiema liniami kolejowymi: trasą Kłodzko – Lądek Zdrój – Stronie Śląskie oraz połączeniem Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Oznacza to, że te odcinki są ostatecznymi elementami w pakiecie ponad 20 linii kolejowych, które samorząd województwa planował przyłączyć do swojej jurysdykcji podczas bieżącej kadencji.

Samorząd dolnośląski z zaangażowaniem prowadzi rozbudowę systemu kolei na terenie całego regionu, mając na uwadze dobro mieszkańców. Jak podkreśla marszałek Cezary Przybylski, walka przeciwko wykluczeniu transportowemu jest jednym z głównych celów Bezpartyjnych Samorządowców. W przeszłości zdawało się niemożliwe, aby samorząd mógł przejąć zarząd nad stacją kolejową, nie wspominając już o całych liniach kolejowych. Jednak teraz, samorząd ma pod swoimi skrzydłami ponad 20 linii. Mimo sceptycyzmu niektórych osób, które sugerowały, że proces ten potrwa wieki, pierwsze miasta otrzymały połączenia kolejowe już po roku, a kolejne są stopniowo przywracane do sieci.

Obie linie kolejowe, które teraz znajdują się pod zarządem samorządu województwa, mają kluczowe znaczenie dla codziennego życia wielu tysięcy Dolnoślązaków. Odzyskanie tych połączeń kolejowych umożliwi regularne podróże do pracy czy szkoły oraz z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki w tych regionach.