Poszerzenie finansowania opieki zdrowotnej przez Dolnośląski NFZ

Rewolucja w planie finansowym Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) daje pacjentom powód do zadowolenia. Zapowiedziano bowiem, że fundusz zasili podstawową opiekę zdrowotną, zakup produktów medycznych i leków większą kwotą. Mówimy o dodatkowych 73,5 mln złotych.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił dostęp do tzw. rezerwy ogólnej i funduszu zapasowego, które łącznie wynoszą prawie 1,3 mld złotych. Z tej imponującej sumy, na Dolny Śląsk trafi dokładnie 73,5 mln złotych.

Dodatkowa inwestycja w wysokości 221 mln złotych zostanie rozdzielona po poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w całym kraju. Z tej puli, niemal 35,5 mln złotych trafi do województwa dolnośląskiego.

Przyczyną tych zmian jest rozwój modelu koordynowanej opieki w POZ, który przyciągnął 30 proc. wszystkich poradni w Polsce już w pierwszym roku swojego funkcjonowania. Na Dolnym Śląsku, jeszcze przed sezonem letnim, ponad 100 placówek oferowało koordynowaną opiekę. W samym Wrocławiu, na liście znajdowało się ponad 50 lecznic. Do najważniejszych z nich należą: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z przychodniami na Grabiszynie, Kozanowie, Stabłowicach i Starym Mieście, Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz NZOZ „Twój Lekarz”.