Zwycięskie inwestycje w VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podzieliła się informacjami o wynikach VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach programu, samorządy miały możliwość ubiegania się o fundusze przeznaczone na takie działania jak rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, cyfryzacja czy wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. Dolny Śląsk skorzysta w wyniku tego programu z funduszy wynoszących setki milionów złotych.

W ósmej odsłonie tego programu, największe dofinansowanie, dochodzące do 95 procent, było dostępne dla inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, systemem wodno-kanalizacyjnym, zeroemisyjnymi źródłami ciepła, gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii.

Na przykładzie Dolnego Śląska można wymienić kilka inwestycji, które otrzymały wsparcie:

Wrocław zdobył 30 milionów złotych na realizację projektu budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Legnica otrzymała łącznie 32 miliony złotych, które zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury drogowej, rewitalizację parku oraz przebudowę palmiarni.

Wałbrzych z kolei zyskał 8 milionów złotych na proces rewitalizacji miejskich przestrzeni w kilku dzielnicach miasta.

Wreszcie, Bolesławiec uzyskał łączne dofinansowanie na poziomie 40 milionów złotych, które posłużą do zagospodarowania ośrodka wodno-sportowego, budowy dróg oraz podniesienia efektywności energetycznej jednej ze szkół.