Rusza proces konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Dolnego Śląska na 2030+ z widokiem na 2050

Województwo Dolnośląskie inicjuje konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju na lata 2030+ z perspektywą do 2050 roku. Dzięki nim mieszkańcy mają szansę zapoznać się z zawartością projektu strategii i wyrazić swoje opinie oraz sugestie. Proces konsultacyjny będzie trwał do końca maja.

W ramach konsultacji przewidziano również serię spotkań z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego czy partnerzy społeczni i gospodarczy. Harmonogram spotkań jest następujący:

20 maja 2024 r., hotel Mercure w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 63
22 maja 2024 r., hotel Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15
27 maja 2024 r., hotel Ibis Centrum we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7b
28 maja 2024 r., Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 29.
Początek wszystkich spotkań został zaplanowany na godzinę 11:00.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w procesie konsultacji wszystkich mieszkańców regionu oraz instytucje i firmy zainteresowane mądrym i zrównoważonym rozwojem Dolnego Śląska.