Wrocław bez barier

W piątek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień ten to przypomnienie o pomaganiu osobom, które zmagają się z różnego rodzaju problemami.

Nie trzeba się litować

Ważne jest też to, że nie chodzi o litowanie się nad osobami niepełnosprawnymi. Można powiedzieć, że celem jest stworzenie świata, w którym nie będzie żadnych barier. Należy przez to rozumieć przybliżanie wyzwań niepełnosprawnych, jak i promowanie włączania niepełnosprawnych do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na to, co dzieje się we Wrocławiu – mamy Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA.

Warte odnotowania jest też to, że co roku mamy do czynienia z innym tematem przewodnim. Tym razem chodziło o przywództwo i udział w budowaniu świata.

Co się dzieje w Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA?

Dobrze również zdawać sobie sprawę z tego, że SKRZYNIA to miejsce rozmaitych sytuacji – możemy mówić choćby o szkoleniach czy warsztatach. Wypada także podkreślić, że pojawia się szansa na wymianę doświadczeń czy znalezienie inspiracji. Szczegóły zostawmy, bo o szczegółach można rozmawiać długo.

Informacje z Wrocławia znajdziesz też tutaj.