Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 na ulicy Andersa 50

W niedalekiej przyszłości, dokładnie na wiosnę bieżącego roku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 położona przy ul. Andersa 50 wzbogaci się o nowe boisko i plac zabaw. Zasługa dla tego przeistoczenia przypada na realizację projektu finansowanego przez Wałbrzyski Budżet Obywatelski (2022). Prezydent miasta, Roman Szełemej, z entuzjazmem podkreśla, że ten krok jest kluczowym elementem inwestycji lokalnej społeczności, a umowa na wykonanie prac, wartą 1,4 miliona złotych, została zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „STA-DAR” ze Świebodzic.

Zakres realizacji projektu pt. „Wspólne podwórko”, obejmuje rewitalizację placu zabaw oraz budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha. Projekt przewiduje utworzenie boiska wielozadaniowego z nawierzchnią sztuczną do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową dostępne dla uczniów PSP 6 oraz mieszkańców miasta. Ponadto planowane jest stworzenie siłowni na świeżym powietrzu oraz modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw przez montaż dodatkowych urządzeń dla dzieci.

Pierwsza część inwestycji skupia się na budowie boiska o wymiarach 30m na 15m, które będzie wyposażone w linie do gry w piłkę nożną, siatkową i ręczną. W ramach prac przewidziane jest usunięcie starych bramek, a także przeprowadzenie robót ziemnych, m.in. zerwanie warstwy wierzchniej. Następnie zostanie wykonana poliuretanowa nawierzchnia boiska o powierzchni 450 m2 i jego otoczenie zostanie ograniczone betonowymi obrzeżami. Dodatkowo, teren przyległy do boiska zostanie wyposażony w ławki (6 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), tablicę informacyjną i zieleń na powierzchni 300 m2.